Quảng cáo tăng đơn hàng trên Website
thông qua Facebook Ads, Google Shopping và TikTok 

Smart Ads là gì?

SmartAds Sẽ Giúp Bạn Giải Quyết Những Vấn Đề Nhức Nhối Sau

Chưa có nhiều kinh nghiệm về quảng cáo chuyển đổi

Chưa có nhiều kinh nghiệm về quảng cáo chuyển đổi

Tự chạy quảng cáo nhưng không hiệu quả

Tự chạy quảng cáo nhưng không hiệu quả

Có quá nhiều sản phẩm và không biết phải chạy như nào?

Không có thời gian và nhân sự

Điều Gì Làm Nên Sự Khác Biệt Của SmartAds?    

Tự động tắt quảng cáo khi 

quảng cáo có xu hướng đắt 

Đề Xuất Sản Phẩm 

Bằng AI 

Tối ưu cho việc 

gia tăng đơn hàng 

Tắt quảng cáo khi 

hết hàng 

Tạo video quảng cáo chỉ

 trong vòng 15s

Tập trung tối ưu 

chuyển đổi 

Tăng Doanh Số Với Khách Hàng Mới Và Tối Ưu Chi Phí Bằng Việc Tiếp Thị Lại Khách Hàng Cũ     

Tiếp cận khách hàng mới  

Tìm kiếm khách hàng mới dựa trên độ tuổi, hành vi, nhân khẩu của khách hàng.

Tiếp thị lại khách hàng cũ  

Bám đuổi những khách hàng đã tương tác với website của bạn như đã từng mua hàng, đã thêm hàng vào giỏ nhưng chưa thanh toán, đã xem trang sản phẩm.

Những Thứ Cần Chuẩn Bị Để Chạy SmartAds Được Hiệu Quả     

Bắt đầu chỉ từ

1 triệu VND

Fanpage và BM 

Website SHOPLINE

Đăng Ký Để Được Tư Vấn Miễn Phí  

▍Giảm Giá Lên Đến 20%


▍Hỗ Trợ Tối Ưu Website Cho Chuyển Đổi


▍Hỗ Trợ Xây Dựng Nội Dung Và Nhắm Mục Tiêu  


Hơn 350,000 người bán khắp châu Á đang sử dụng SHOPLINE

Copyright © 2022 SHOPLINE. All Rights Reserved.